من که نمی خواهم          خواب پنجره ها را

                                                                             با رؤياي خوش بهار بياشوبم

                                          همين كه بتوانم

                       چشم هاي منتظر يك ستاره كوچك را خواب ببينم

                                           كافي است ...

/ 8 نظر / 11 بازدید
مرجان

مطمئن باش و ايمان داشته باش خود خدا اون بالای هوای مهربونی مث تو رو داره

مرجان

بيش از اينها لياقت قلب مهربونته دوستم

ستاره

ستاره کوچک !!!

مرجان

سلام دوستم ............پاشو بيا ديگه دلم برات تنگ شده ها ....................سعی کن ۵ شنبه ديگه حتما بيا خونمون هم من و هم مامانم از بودنت خوشحال ميشيم .............و منتظرتيم

مريم

سلام خانم . کجايی پس ؟ خوش می گذره ؟ خبر يادت نره ؟؟؟

مرجان

سلام دوستم .............عيدت مبارک باشه

نگهبان ليوان قرمز !!!!

بابا حوصله مون سر رفت نمي خواي بعدي را بنويسي