و هم اکنون برای تو خواهم گفت که نیاز را در کنار کدام یار تجربه کردم ...

/ 2 نظر / 15 بازدید
مرجان

سلاممم دوستم ......به خاطر درست کردن نظر دهی مجبور شدم با اجازه شما قالبشو عوض کنم [زبان]......بعد اگه خواستی میتونی خودت دوباره عوضش کنی [ماچ][ماچ]

مرجان

اما خوب دیدم این قلب داره بدکی نیست واسه حال و روز شما توی این روزا[نیشخند]