هيچ کجا هيچ زمان فرياد زندگی بی جواب نمانده است.

به صداهای دور گوش می دهم ، از دور به صدای من گوش می دهند

من زنده ام

فرياد من بی جواب نيست ، قلب خوب تو جواب فرياد من است.

قلب پاک و هميشه زنده تو ...

..

/ 1 نظر / 5 بازدید
samira

سلام عالی بود به منم سر بزن يا حق