قصد من فريب خودم نيست ،

من از دهکده تقدير خويش سخن می گويم ،

من زندگی ام را در خواب می بينم

من رؤياهايم را زندگی می کنم ...

قصد من فريب خودم نيست .

..

/ 3 نظر / 5 بازدید
baboo

بابا زندگی همش يه خوابه. وقتی هم که بيدار بشی می فهمی سرت کلاه رفته. در ضمن من گاهی وقتها فکر ميکنم بايد زندگی کردن رو از تو ياد بگيرم

سایه

رؤیا همیشه رؤیاست و فرقش با واقعیت مثل فرق زمین با آسمونه . پس اگه می خواهی خودتو فریب ندی با واقعیت زندگی کن نه با رؤیا تا مثل من پشیمون نشی.

baboo

اينم تازه راه انداختم.