نامت  سپيده دمی است كه بر پيشانی آسمان می گذرد

و ما هنوز دوره می كنيم     شب  را  و  روز  را 

و  هنوز  را  ...

.

/ 2 نظر / 13 بازدید
سارا

هنوززززززززززززززززززززززززززززز !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

شب زده

و هنوز آسمان آبي است و هنوز زندگي زيباست و هنوز بهار باشكوه ترين فصل سال است و هنوز ما هستيم براي زندگي كردن و براي آبي بودن ...