مي گذري از جاده اي كه در امتداد خود

                                                       تنهائي ات را ادامه مي دهد

                                و جاي پاي تو

                                                      شبيه خاطره هاي دور و دراز است

از قدم هاي رفته و گام هاي مانده به انتظار

                                                         بعد را ادامه بده ...

/ 10 نظر / 6 بازدید
مرجان

بابا ايول دوسم ميگفتی پرشين بلاگ برات فرش قرمر پهن ميکرد

صحرا

ميگم چشمهام رفتن تو تعجب بعد اين همه وقت دوتا پست جديد با هم ديدن

مرجان

با اين دو تا پست اخرت جبران غيبت تو کردی

مرجان

مث هميشه دوستم قشنگ بود ..................اما چرا داری کمی به سمت بی رنگی پيش ميری ؟؟؟؟

مرجان

اين نطر فقط به خاطر ازدياد کامنت ها می باشد و بس

مرجان

فقط دو تای ديگر ...................

مرجان

تا ۱۰ ادامه ميدهيم

مرجان

اين نيز مانند قبل

مرجان

حالا ديگه نوبت پست بعدی می باشد

ساحل رويا

بعد کجاست ؟؟؟؟؟؟؟؟