شوق ماندن در اين شب را ندارم

     هنگامي كه ماه

                           مي گريزد از اندوه ابرها

و چشمان من مي گريد

             بر حجم ساليان تيره و سنگين

                                                       مي دانم

     اگر پرنده رؤيايم بخواند

                                         هرگز بر اين بام نخواهم خفت !!!

/ 6 نظر / 6 بازدید
لیلا

سلام امیدوارم که هر چه زودتر پرنده رویات بخونه عزیزم...

ساليان تيره و سنگين !!! چرا ؟

محسن

اینجا برای نفس کشیدن هوا کم است

//علی//

زندگی اسمان است و من و یک پرواز ما به دنبال چه ایم از اغاز ما گریزان و شتابان و پریشان حالیم زندگی چیست کز او می نالیم زندگی داستان مردیست که به نان اندیشید صبح تا شام دوید و به نانش نرسید زندگی قصه ی پیرزنیست که پی کارگران می خوابید پیر مردش شاید که مداوا بشود زندگی گریه ی دخترکی در سبد است که مادر می خواست دست ها مشت به دیوار سبد می کوبید ناز ان دخترک زیبا را هیچ عابر نخرید زندگی شاخه گلی پشت چراغ سرخیست که به دستان ظریف پسری نه ساله سوی ما می اید سبز میگردد و از نو حرکت باید کرد زندگی تلخ ترین فاجعه ی عمر من است چه کسی بود مرا دعوت کرد زود تر باید رفت زود تر باید مرد

مرجان

بابا ادم رو شوک زده کردی دو تا دوتا