و عشق

             فریاد فاصله هاست

                                         فریاد فاصله هایی که غرق ابهامند !!!

.

/ 4 نظر / 6 بازدید
نگهبان ليوان قرمز !!!!

بابا جون بيا تا ابهاماتت را برطرف نمايم اي ابهام زده

مرجان

سلام دوستم ..... .........حسابی باهات موافقم .....فاصله هايی که غرق در ابهامند ..............................

مرجان

سلام دوستم يه عالمه تولدت مبارک .....مبارک مبارک ......بيا شمعها رو فوت کن ................ايشالا امشب خيلی بهمون خوش بگدره .....با حرفهای خضوصی

نامی

و چقدر فاصله ..............!!!!!!!!!!!!!!