لطفا بگذار لحظه ای بیشتر در کنارت باشم کارهایم را فردا به انجام خواهم رساند، دور از چهره زیبایت قلبم آرام و ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 19 بازدید
زمان نمی گذرد. صدای ساعت شماطه بانگ تکرار است.      خوشا به حال من،                                   که لحظه لحظه ام، از بانگ عشق ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 18 بازدید
   با من بگو از عشق ای آخرین معشوق...                                                               که برای رسوایی دنبال بهونم    با بوسه ای آروم خوابم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 15 بازدید
 آری    هم اکنون آغاز دوست داشتن است                                                           گرچه پایان راه ناپیداست        من به پایان دگر نیندیشم                                            که ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 20 بازدید
ای سزاوار محبت                         ای تو خوب بی نهایت                                                                 همه ذرات وجودم به وجودت کرده عادت                                                          ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 15 بازدید
  هی فلانی زندگی شاید همین باشد                                                   یک فریب ساده و کوچک                                       آن هم از دست عزیزی که ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 17 بازدید
 از کدامین نقطه پرواز کردیم که در بغض ابر سرگردانیم                                                                      مگر نه اینکه پرواز را از بر بودیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
مبتلای کدام ترانه ای                                 همیشه سبز !         عشق                    نام کدامین درد توست ؟؟؟                                                          که دلت                                                                                       چون پرنده ای است         پر ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 15 بازدید
مرداد 90
1 پست
شهریور 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
4 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
2 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
7 پست
بهمن 83
9 پست